Szkolenia

Proponujemy szkolenia ogólne w zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz szkolenia dedykowanie dla pracowników, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów danych osobowych oraz administratorów systemów informatycznych.

Szkolenia prowadzone są sposób pozwalający łatwo i w przyjemnej atmosferze zdobyć wiedzę:

Audyt bezpieczeństwa

Dokumentacja

Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe zobowiązany jest do opracowania dokumentacji ściśle określającej zakres i sposób przetwarzania danych osobowych oraz wdrożenia procedur regulujących postępowanie z danych osobowych i ochronę tychże danych. Oczywistym jest, iż prawidłowe opracowanie takiej dokumentacji wymaga uwzględnienia specyfiki Państwa branży, realizowanych zadań, przyjętej kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań stanu prawnego regulującego Państwa działalność. Stąd też do potrzeb każdego klienta podchodzimy indywidualnie, odrzucając schematyczne rozwiązania.

Przygotujemy kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych, zgodną z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych. Będziemy również do Państwa dyspozycji na każdym etapie przygotowywania dokumentacji, w tym także konsultując treści dokumentów już obowiązujących w Państwa firmie.

Przygotujemy dla Państwa:

Wdrożenie

Wypełnianie obowiązków IOD

Oferujemy pełne przejęcie obowiązków Inspektora Ochrony Danych (IOD), wynikających z zapisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w formie outsourcingu. Outsourcing jest sprawdzoną i akceptowana przez PUODO formą przejęcia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych praktykowaną w większości przedsiębiorstw.

W ramach przejęcia funkcji IOD oferujemy: